ഓൺലൈൻ ഇമേജ് കളർ പിക്കർ

ഈ സ online ജന്യ ഓൺലൈൻ വർ‌ണ്ണ ഉപകരണങ്ങൾ‌, നിങ്ങൾ‌ ഇത് ഇൻ‌സ്റ്റാൾ‌ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടറായ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ‌ നിന്നും ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഇമേജ് ഫയൽ‌ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം ചിത്രം അപ്‌ലോഡുചെയ്‌തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ‌ കളർ‌ ഡാറ്റ സ്വന്തമാക്കും.

നിറം തിരഞ്ഞെടുത്ത് RGB ഹെക്സ് കളർ കോഡും എച്ച്എസ്വി കളർ കോഡും നേടുക, ഈ ലളിതമായ ഓൺലൈൻ ഉപകരണം പോലെ തന്നെ ഏത് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും HTML നിറങ്ങൾ നേടുക ഞങ്ങളുടെ കളർ പിക്കർ, കളർ ചാർട്ട്, HTML കളർ നാമങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനായി HTML കളർ കോഡുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം. ഹെക്സ് കളർ കോഡുകൾ, ആർ‌ജിബി, എച്ച്എസ്എൽ മൂല്യങ്ങൾ പോലെ

ഇമേജ് ലോഡുചെയ്യുകയും ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. തിരഞ്ഞെടുത്തതും മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചതുമായ കളർ കോഡാണ് ചുവടെയുള്ള ലിസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക!

നിങ്ങളുടെ കളർ‌ പിക്കർ‌ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ‌ക്ക് ശേഷം പങ്കിടുക!

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This "" graphic has 20 dominated colors, which include Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. It makes so beautiful color combination inspired from this image.

Color data for:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine