ஆன்லைன் பட வண்ண தேர்வி

இந்த இலவச ஆன்லைன் வண்ண கருவிகள், இதை நீங்கள் நிறுவ வேண்டியதில்லை, உங்கள் உள்ளூர் கணினி, ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து ஒரு புகைப்படம் அல்லது படக் கோப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், பின்னர் படத்தைப் பதிவேற்றிய பிறகு, நீங்கள் வண்ணத் தரவைப் பெறுவீர்கள்.

வண்ணத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து RGB ஹெக்ஸ் வண்ணக் குறியீடு மற்றும் HSV வண்ணக் குறியீட்டைப் பெறுங்கள், இந்த எளிய ஆன்லைன் கருவியைப் போலவே எந்தவொரு படத்திலிருந்தும் HTML வண்ணங்களைப் பெறுங்கள் எங்கள் வண்ணத் தேர்வாளர், வண்ண விளக்கப்படம் மற்றும் HTML வண்ணப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வலைத்தளத்திற்கான HTML வண்ணக் குறியீடுகளை எளிதாகக் கண்டறியலாம். ஹெக்ஸ் வண்ண குறியீடுகள், ஆர்ஜிபி மற்றும் எச்எஸ்எல் மதிப்புகள் போன்றவை

படம் ஏற்றப்படும் மற்றும் படத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலிருந்தும் வண்ணத்தை தேர்வு செய்யலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட வண்ணக் குறியீடு கீழே உள்ள பட்டியல் மற்றும் உங்கள் நிறத்தைத் தேர்வுசெய்க!

எங்கள் வண்ண தேர்வாளரை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This "" graphic has 20 dominated colors, which include Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. It makes so beautiful color combination inspired from this image.

Color data for:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine